Kategori: Okategoriserade

Beslut om fakturering av byanätsavgifter

Årsmötet igår kväll beslutade att vi lägger över faktureringen av byanätsavgiften till Varbergsortens Elkraft. Planerad start är 1 juli. De fakturerar elnätet varje månad, varannan månad eller kvartal. Det innebär att ni kan få första fakturan med byanätsavgiften i augusti, september eller oktober. Se fakturaexempel, presentation och informationsbrev under rubriken ”Mer info”

Lantmäteriförrättning om ledningsrätt 11 april

Torsdag 11 april 18:00 i Bygdegården genomför Lantmäteriet en förrättning om ledningsrätt för föreningens fibernät. Föreningen har ansökt om ledningsrätt för de fastigheter som berörs av stamnätet. Ledningsrätten innebär att föreningen har rätt att behålla och underhålla nätet för all framtid oberoende av ägarbyten. Föreningen har inte ansökt om ledningsrätt för fastigheter som bara har …

Fortsätt läsa

Ledningsrätt

Vi arbetar tillsammans med Lantmäteriet för att genomföra en lantmäteriförrättning för ledningsrätt för vårt nät.

Återaktivera anslutning

Detta brev handlar om hur ni återaktiverar en anslutning och har skickats till de medlemmar som bett oss avaktivera en anslutning. Återaktivera anslutning