Fakturering av medlemsavgiften läggs över till Varbergsortens Elkraft

Förra året lade vi över faktureringen av byanätsavgiften och nu tar vi nästa steg.

Fakturering via e-post är inte helt bra och det blir smidigare att lägga det på elnätsfakturan.

Varbergsortens system är anpassat för månadsfakturering och att lägga in engångsfakturering en gång per år kräver mer arbete. Därför lägger vi in det som månadsfakturering. Medlemsavgiften för 2020 på 160 kr kommer då att faktureras med 13,33 per månad från juli till och med juni.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.