(Ingen rubrik)

Elavbrott 31/8 kl 09:00 – 11:00

På grund av att Varbergsortens El har ett planerat underhåll av elnätet kan det orsaka avbrott i vår internetuppkoppling torsdag 31/8 kl 09:00 – 11:00.

Kallelse till årsmöte i Bygdegården

Onsdag 24 maj 2023 kl 19:00

Information från föreningen

Information från Zitius/Telia

Fika

Årsstämma

Välkomna!

Gruppavtal kommer med posten

Vi har börjat skicka ut gruppavtalen till er

som enligt enkäten valt alternativ 1 eller 2

Markera ditt val, skriv under och skicka tillbaka ett ex

Styrelsen

Årsmöte 18 maj 19:00 i Bygdegården

Kallelse till årsmötet har skickats till alla medlemmar.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns under ”Mer info”

Välkomna till årsmötet

Styrelsen

Årsmöte 17 juni

Kallelse till årsmötet har skickats ut till alla medlemmar.

Årsmötet kommer att genomföras med bara poströstning. Kallelsen beskriver hur poströstningen görs.

Styrelsen

Extrastämma 9 dec med enbart poströstning

Fakturering av medlemsavgiften läggs över till Varbergsortens Elkraft

Förra året lade vi över faktureringen av byanätsavgiften och nu tar vi nästa steg.

Fakturering via e-post är inte helt bra och det blir smidigare att lägga det på elnätsfakturan.

Varbergsortens system är anpassat för månadsfakturering och att lägga in engångsfakturering en gång per år kräver mer arbete. Därför lägger vi in det som månadsfakturering. Medlemsavgiften för 2020 på 160 kr kommer då att faktureras med 13,33 per månad från juli till och med juni.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Bygdegården 15 juni kl 19:00

Se kallelsen och dagordningen under rubriken ”Mer info”

Välkommna

Ledningsrätt och markavtal

Lantmäteriet har avslutat sitt arbete med att genomföra ledningsrätt för vårt nät.

Ledningsrätten gäller för hela stamnätet men inte för den del av nätet som bara går till en fastighet och därmed inte påverkar någon annan.

Föreningen skickar nu tillbaks ett ex av markavtalet till fastigheternas ägare.