Gruppavtal i efterhand 

Vi kan ansluta nya gruppavtal under första året utan några extra kostnader.

Men vi måste få besked senast 10 juni och nya gruppavtal kan då starta 1 aug.

Är du intresserad ?

Maila fibervov@gmail.com

Eller ring Anders 070-6980129 eller Göran 070-6911101

Kallelse till årsmöte i Bygdegården

Onsdag 15 maj 2024 kl 19:00

Information från föreningen

Fika

Årsstämma

Välkomna!

Säljare från Allente !!

Idag söndag ringde en säljare från Allente

som tyckte vi skulle byta vårt gruppavtal till Allente.

Han var mycket aktiv och verkade ha en lista

med många telenr inom vårt område.

(Ingen rubrik)

Elavbrott 31/8 kl 09:00 – 11:00

På grund av att Varbergsortens El har ett planerat underhåll av elnätet kan det orsaka avbrott i vår internetuppkoppling torsdag 31/8 kl 09:00 – 11:00.

Kallelse till årsmöte i Bygdegården

Onsdag 24 maj 2023 kl 19:00

Information från föreningen

Information från Zitius/Telia

Fika

Årsstämma

Välkomna!

Gruppavtal kommer med posten

Vi har börjat skicka ut gruppavtalen till er

som enligt enkäten valt alternativ 1 eller 2

Markera ditt val, skriv under och skicka tillbaka ett ex

Styrelsen

Årsmöte 18 maj 19:00 i Bygdegården

Kallelse till årsmötet har skickats till alla medlemmar.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns under ”Mer info”

Välkomna till årsmötet

Styrelsen

Årsmöte 17 juni

Kallelse till årsmötet har skickats ut till alla medlemmar.

Årsmötet kommer att genomföras med bara poströstning. Kallelsen beskriver hur poströstningen görs.

Styrelsen

Extrastämma 9 dec med enbart poströstning