Lantmäteriförrättning om ledningsrätt 11 april

Torsdag 11 april 18:00 i Bygdegården genomför Lantmäteriet en förrättning om ledningsrätt för föreningens fibernät.

Föreningen har ansökt om ledningsrätt för de fastigheter som berörs av stamnätet.

Ledningsrätten innebär att föreningen har rätt att behålla och underhålla nätet för all framtid oberoende av ägarbyten.

Föreningen har inte ansökt om ledningsrätt för fastigheter som bara har fiber förlagd på tomtmark och som endast betjänar egen byggnad och därmed inte påverkar stamnätet eller fiber till någon annan fastighet.

Ägare till fastigheter som berörs av förrättningen har fått kallelse från Lantmäteriet.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.