Lantmäteriförrättning om ledningsrätt 11 april

Torsdag 11 april 18:00 i Bygdegården genomför Lantmäteriet en förrättning om ledningsrätt för föreningens fibernät.

Föreningen har ansökt om ledningsrätt för de fastigheter som berörs av stamnätet.

Ledningsrätten innebär att föreningen har rätt att behålla och underhålla nätet för all framtid oberoende av ägarbyten.

Föreningen har inte ansökt om ledningsrätt för fastigheter som bara har fiber förlagd på tomtmark och som endast betjänar egen byggnad och därmed inte påverkar stamnätet eller fiber till någon annan fastighet.

Ägare till fastigheter som berörs av förrättningen har fått kallelse från Lantmäteriet.

Styrelsen

Ledningsrätt

Vi arbetar tillsammans med Lantmäteriet för att genomföra en lantmäteriförrättning för ledningsrätt för vårt nät.

Återaktivera anslutning

Detta brev handlar om hur ni återaktiverar en anslutning och har skickats till de medlemmar som bett oss avaktivera en anslutning.

Återaktivera anslutning