mar 15

Återaktivera anslutning

Detta brev handlar om hur ni återaktiverar en anslutning och har skickats till de medlemmar som bett oss avaktivera en anslutning.

Återaktivera anslutning

jan 16

Byanätsavgiften

Avgiften ska enligt fastighetsanslutningsavtalet täcka föreningens kostnader för support/underhåll, värdeminskning, administration, försäkring mm och fastställs fortlöpande av styrelsen.
Vi har på årsmöten sagt att vi uppskattar avgiften till 100-200 kronor inkl moms.
Under hösten har vi gjort en första beräkning av kostnaderna till 56 kronor + moms och det gäller tills vidare.
Styrelsen

dec 16

Nyhetsbrev december

Nyhetsbrevet

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

sep 20

Fakturering av byanätsavgiften

I anslutningsavtalet ingår en byanätsavgift som fastställs fortlöpande av styrelsen och faktureras kvartalsvis i förskott. För 2017 och tills vidare är avgiften 70 kronor inkl moms per månad och anslutning.

Om du har en anslutning som av någon anledning inte ska användas kan vi stänga den tills vidare och då betalas ingen avgift. Du meddelar föreningen när den ska aktiveras. Denna stängning/aktivering kan inte tillämpas för säsongsanvändning.

Vi kommer att fakturera första gången under oktober och den fakturan avser kvartal 4. Därefter kommer avgiften att faktureras i förskott och nästa faktura kommer i slutet av november och avser kvartal 1.

Fakturorna kommer som vanligt via mail till er som lämnat en mailadress och med posten till er andra.

Meddela oss om du inte vill använda mail så tar vi bort din mailadress och skickar såväl fakturor som andra brev med posten.

sep 20

Fakturering av anslutningsavgifter

I anslutningsavtalet ingår en anslutningsavgift som är 1 900 kronor inkl moms för att täcka kostnaden för att gå igenom väggen och installera i huset t o m bostadsswitchen där föreningens ansvar slutar. Annan avgift gäller för extraanslutningar och lägenheter.

Vi kommer att fakturera i omgångar under slutet av september och under oktober.

Kostnaden för installation av fiber i huset kan ge möjlighet till RUT-avdrag för 50% av arbetskostnaden.

För att få RUT-avdrag har Skatteverket dessa villkor

  • Gäller privatpersoner (ej företag)
  • Bosatt i Sverige
  • Helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförts. Gäller även fritidshus.
  • Ej dödsbo (Jo, om arbetet är utfört före dödsfallet)

Medlemmen är mot föreningen ansvarig för anslutningsavtalet och alla betalningar. Föreningen fakturerar alltså ingen annan t ex någon som bor där eller företag som har verksamhet där.

Fakturorna kommer som vanligt via mail till er som lämnat en mailadress och med posten till er andra.

Meddela oss om du inte vill använda mail så tar vi bort din mailadress och skickar såväl fakturor som andra brev med posten.

sep 19

Ring tjänsteleverantörerna !!!

Svårt att välja tjänster på net@seaside med alla tjänsteleverantörer med väldigt olika kombinationer av tjänster.

Vi har hört från många att det inte räcker att läsa om tjänsterna på hemsidan eftersom allt inte framgår där.

Många som ringt får då besked om andra kombinationer, erbjudande och även andra priser.

Så det kan löna sig att ringa de tjänsteleverantörer som du tycker är intressanta.

Styrelsen

aug 15

Svårt att välja tjänster

Detta brev om svårigheter att välja tjänster

 Svårt att välja tjänster

har idag mailats till medlemmarna och kommer om ett par dagar med posten till de som inte har mailadress
Styrelsen

aug 15

Installation och aktivering

 

Detta brev om installation i huset och aktivering av anslutning

 Installation och aktivering

har idag mailats till medlemmarna och kommer om ett par dagar med posten till de som inte har mailadress
Styrelsen

 

jul 09

Senaste nytt

 

Projektet har lagt sjökabel i Helsjön. Det är en rejäl kabel som väger ett kilo per meter.

 

Vi har bjudit alla som arbetar i projektet på en sommarlunch hemma hos Kila-Anders.

 

På årsmötet informerade vi om en försening av anslutning mot Varberg Energi som inte fått tillstånd från Länsstyrelsen att gräva från länsgränsen mot Veddige. Fortfarande inget tillstånd klart men Varberg Energi har jobbat med en tillfällig lösning som ska bli klar under juli.

 

Tidplan för start av installation i fastigheter kommer i ett mail/brev.

jul 02

Tjänster del av året

 

Om du har en fastighet som används som sommarstuga, så finns möjligheter att ha tjänster via fiber en del av året.

 

Det finns flera tjänsteleverantörer som har tjänster utan bindningstid och du kan välja vilka tider du vill ha och säga upp på en månad.

 

Local hero (Mediateknik) har ett sommarabonnemang för internet som gäller april-september.

Det syns inte direkt i deras lista, men det ligger två tjänster för 100/10 och när man går in på den första så kommer det upp ”sommarabonnemang”.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg