okt 03

Ledningsrätt och markavtal

Lantmäteriet har avslutat sitt arbete med att genomföra ledningsrätt för vårt nät.

Ledningsrätten gäller för hela stamnätet men inte för den del av nätet som bara går till en fastighet och därmed inte påverkar någon annan.

Föreningen skickar nu tillbaks ett ex av markavtalet till fastigheternas ägare.

maj 22

Beslut om fakturering av byanätsavgifter

Årsmötet igår kväll beslutade att vi lägger över faktureringen av byanätsavgiften till Varbergsortens Elkraft.

Planerad start är 1 juli.

De fakturerar elnätet varje månad, varannan månad eller kvartal. Det innebär att ni kan få första fakturan med byanätsavgiften i augusti, september eller oktober.

Se fakturaexempel, presentation och informationsbrev under rubriken ”Mer info”

maj 02

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Bygdegården 21 maj kl 19:00

Se kallelsen och dagordningen under rubriken ”Mer info”

Viktigt nyhetsbrev om byanätsavgifter. Styrelsen har ett förslag till årsmötet att lägga över faktureringen av byanätsavgifter till Varbergsortens Elkraft. Styrelsen har beslutat att införa differentierade byanätsavgifter.

Se nyhetsbrevet under rubriken ”Mer info”

Styrelsen

apr 14

Årsmöte 21 maj

Årsmöte i Bygdegården är planerat till 21 maj kl 19:00

Minst två veckor före mötet kommer alla medlemmar att få kallelse och dagordning.

Styrelsen

mar 26

Lantmäteriförrättning om ledningsrätt 11 april

Torsdag 11 april 18:00 i Bygdegården genomför Lantmäteriet en förrättning om ledningsrätt för föreningens fibernät.

Föreningen har ansökt om ledningsrätt för de fastigheter som berörs av stamnätet.

Ledningsrätten innebär att föreningen har rätt att behålla och underhålla nätet för all framtid oberoende av ägarbyten.

Föreningen har inte ansökt om ledningsrätt för fastigheter som bara har fiber förlagd på tomtmark och som endast betjänar egen byggnad och därmed inte påverkar stamnätet eller fiber till någon annan fastighet.

Ägare till fastigheter som berörs av förrättningen har fått kallelse från Lantmäteriet.

Styrelsen

jan 24

Ledningsrätt

Vi arbetar tillsammans med Lantmäteriet för att genomföra en lantmäteriförrättning för ledningsrätt för vårt nät.

jun 19

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev om GDPR, problemhantering och fakturapåminnelser

Se under rubrik ”Mer info” och ”Problem?”

 

Trevlig Midsommar !!

 

Styrelsen

maj 25

Problem efter grävning ?

Är det någon som har något kvarstående problem efter grävning ?

I så fall kontakta Anders Andersson  eller Krister Ingemarsson

 

Projektgruppen

maj 05

Information från årsmötet

Torsdag 3 maj hade vi årsmöte och information från föreningen.

Vi visade en sammanfattning av viktiga händelser sedan starten 2013.
Kalkyler för byanätsavgiften, projektet och medlemsavgiften visades.
Medlemsavgiften sänks från 250 till 160 kronor för 2018.
Byanätsavgiften för 2018 är oförändrad 70 kronor per anslutning och månad.
För projektkalkylen har vi inte än alla kostnader och vet inte heller hur mycket vi får i bidrag från Länsstyrelsen. Den grova kalkylen visar att insatsen på 20 000 kommer att vara tillräcklig och om det går så bra som vi nu tror så kan det också bli ett överskott.

Hela bildspelet med information finns under ”Mer info”

Styrelsen

apr 23

Årsmöte 3 maj

 

Årsmötet är i Bygdegården 3 maj kl 19:00

 

Program

Dagordning

 

Välkomna !

 

Tidigare inlägg «